วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยและพบปะพี่น้องในเขตเทศบาล (๑๖ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยและพบปะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายการสร้างอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การออกตรวจและเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนนั้นถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของงานป้องกันปราบปรามที่จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน การออกตรวจของพวกเราจะแต่งกายในเครื่องแบบเสมอ และการแต่งกายในเครื่องแบบนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สุจริตชนผู้พบเห็นจะเกิดความอุ่นใจ แต่ในกรณีตรงข้ามกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่คิดจะกระทำผิดก็จะเกิดความลังเลใจในอันที่กระทำตามที่คิดหรือตั้งใจไว้ ซึ่งในวงการตำรวจจะรู้จักกันในนามของ "ทฤษฎีปรากฏกาย"
การออกตรวจตรานั้นวันนี้จะเน้นไปที่สถาบันการเงิน,ร้านค้าทอง/อัญมณี,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันก็พบปะพูดคุยกับพี่น้องที่พบระหว่างการตรวจด้วย


ผมและเจ้าหน้าที่สายตรวจใช้เวลาในการออกตรวจและพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น