วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๕ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๒๕ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.กับพวกรวม ๕ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ


สภาพทั่วไปขณะเดินทางไปตรวจนั้นมีฝนตกลงมาพอสมควรแต่ไม่มากนัก ยวดยานพาหนะที่ผ่านไปมาบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ มีไม่มาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยฯอย่างเข้มแข็งและพร้อมให้บริการพี่น้องได้ตลอดเวลา ซึ่งเรื่องนี้ผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยว่าพวกเราจะต้องพร้อมเสมอในการให้บริการพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด เราต้องให้บริการพี่น้องดุจญาติมิตรของเราคนหนึ่ง สิ่งใดที่เราสามารถทำได้ในอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการ แต่หากเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้ใช้วิธีแนะนำหรือประสานติดต่อกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก่พี่น้องเหล่านั้น จะถือว่าไม่ใช่งานของตำรวจไม่ได้เป็นอันขาด การเป็นตำรวจจะต้องทำได้ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพี่น้องประชาชนของเราการตรวจการปฏิบัติครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดแก่เจ้าหน้าที่ไว้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

"ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยใดมีข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอนและเป็นปัจจุบันจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อมูลท้องถิ่น,ข้อมูลผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นต้น จึงกำชับให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประการต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนั้นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียงตำบลเดียวซึ่งก็ไม่กว้างขวางนักเมื่อเทียบกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีความกระตือรือล้นต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องให้การบริการและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสร้าง ความเป็นมิตรรวมไปถึงการได้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทำ หน้าที่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์และดีที่สุด

ประการสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบในครั้งนี้ก็คืออย่าลืมว่าสถานีตำรวจนั้นคือหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามก็คือส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ณ จุดนี้จะต้องนำไปคิดทบทวนเรื่องการกระทำว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ตำรวจของเรานั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องให้ได้

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น