วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

การฝึกหัดปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปผมได้ให้คำแนะนำการฝึกหัดปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๔ คนซึ่งประกอบด้วย
๑. ส.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุวรรณโณ
๒. ส.ต.ต.เทอดศักดิ์ ใจเที่ยง
๓. ส.ต.ต.พีระพงษ์ อุปจักร์
๔. ส.ต.ต.ปรีชาชัย ธรรมอนุสรณ์

การฝึกหัดปฏิบัติราชการวันนี้ผมได้แนะนำให้ตำรวจทั้ง ๔ คนรู้จักเรื่องเกี่ยวกับระบบงานภายในสถานีตำรวจโดยเน้นไปยังจุดหรืองานที่ทั้ง ๔ คนจะต้องไปปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้วว่ามีหรือจะต้องทำอย่างไรบ้างดังนี้

การจัดสถานที่จอดยานพาหนะสำหรับผู้มาติดต่อราชการการเก็บและรักษาของกลางต่างๆการประชาสัมพันธ์งานประจำวัน


การควบคุมผู้ต้องหาแนะนำแผนกงานต่างๆ ภายในสถานีตำรวจ


งานด้านการสื่อสารการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ<< ภาพประกอบ (๑๑๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น