วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการหนึ่งในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน (ต่อ) (๑๒ กันยายน ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้วันอาทิตย์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ วันหยุดสำหรับพี่น้องหลายๆ คน ก็ขอให้ใช้เวลาในวันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยนะครับ

เมื่อวานผมนำเสนอโครงการดีๆ โครงการ ๑ ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้ท่านได้รับทราบนั่นก็คือโครงการ "หนึ่งในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน" ที่จะทำพิธีเปิดในวันที่ ๑๓ กันยายนนี้ วันนี้ขออนุญาตนำเรื่องราวของโครงการนี้มาฝากกันต่ออีกนิดหนึ่งนั่นก็คือ "ภาพประกอบ" ของโครงการซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน ๔ ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายและบันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีเพื่อพระองค์ตามจุดตรวจ/ด่านตรวจ,แหล่งชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล/เทศบาลในพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงรายดังภาพประกอบด้านล่างนี้
อนึ่ง สำหรับบันทึกการถวายสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีเพื่อในหลวงนั้นตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดทำไว้ ๒ ชุดสำหรับพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ โดยใจความในแบบบันทึกนั้นมีดังนี้

บันทึกกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

***********

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า(นาย/นาง/นางสาว,ยศ/ชื่อ/ชื่อสกุล) ......................................................................
อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............................ตำบล.....................อำเภอ...........................
จังหวัด.............................................................
ขอตั้งสัจจะปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

ควรมิควรแล้วจะจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

(ลงชื่อ) ข้าพระพุทธเจ้า..................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น