วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ประชุมหัวหน้าสายตรวจตำบล,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. งานป้องกันปราบปราม สภ.พานได้เรียกประชุมหัวหน้าสายตรวจตำบล,รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบหมายภารกิจที่ห้องประชุมชั้น ๓ โดยมี พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมมีผม,หัวหน้าชุดสายตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๒๐ คน

การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ให้เร่งรัดและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสั่งการมาให้ได้ผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละชุดหรือหน่วย
๓. การจัดทำข้อมูลท้องถิ่นตามแบบฟอร์มที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดเลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น