วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล (๑๔ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ผมพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย,ความสงบเรียบร้อย และเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การออกตรวจนั้นนอกจากจะดูแลความปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วยังได้นำข้อมูลข่าวสารและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงโรงพักเมืองพานซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องไปแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งแนะนำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้นแก่พี่น้องด้วย
ใช้เวลาพบปะเยี่ยมเยียนและตรวจตราดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องครั้งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

1 ความคิดเห็น:

  1. ดีใจด้วยที่ประเทศไทยมีตำรวจดีเด่นพึ่งขึ้นอีกคน

    http://tinyurl.com/thichawongpan

    ตอบลบ