วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน (๗ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้ผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนดังนี้

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง


เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลสันติสุข

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท้องถิ่น,สมุดประจำหน่วยฯ ,สมุดประจำวันและอื่นๆ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ครบ ถ้วนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลท้องถิ่นที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ในส่วนของภารกิจและแนวคิดที่มอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจครั้งนี้นั้นสรุปได้ดังนี้

๑. การทำงานในหน้าที่ของตำรวจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ยามหรือหน่วยบริการ ประชาชนอย่างหนึ่งก็คือการออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบจากพี่น้องประชาชน จึงขอให้ใช้เวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนด้วย

๒. ให้ถือหลักการที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เพราะหากตำรวจเราสามารถคุ้นเคยหรือเข้ากับพี่น้องประชาชนได้แล้วจะมีอีก หลายๆ อย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ

๓. การเป็นตำรวจจะทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ หากเรามีพี่น้องอยู่ในใจของเรามากเท่าไรความสำเร็จในงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

๔. พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทยิ่งของตำรวจ เพราะฉะนั้นตำรวจเราจะห่างเหินจากการพบปะเยี่ยมเยียนไม่ได้ ต้องหาเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ

๕. ไม่ว่ายศตำแหน่งของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงส่วนภายในปลีกย่อยของ ตำรวจ จะต้องถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนใหญ่และสำคัญกว่าตำรวจเราเสมอ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น