วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

นำตำรวจฝึกงานเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยก (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)

เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ของวันนี้ผมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกงาน ๔ คนออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยก

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกหัดปฏิบัติราชการงานป้องกันปราบปรามในด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของงานตำรวจในยุคปัจจุบัน โดยผมได้แนะนำให้ทราบถึงหลักการ วิธีการการพบปะ พูดคุย การสอบถามสารทุกข์สุกดิบ การนำข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องให้ตำรวจทั้ง ๔ คนรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากฝึกงานเสร็จหัวข้อสำคัญประการหนึ่งที่ผมแจ้งให้ทราบก็คือพี่น้องประชาชนคือหัวใจในการทำงานของทุกหน่วยงานและวงการซึ่งจะขาดเสียมิได้ ยิ่งงานตำรวจของเราด้วยแล้วจะต้องยึดถือเรื่องนี้ไว้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากพี่น้องมีความรู้จักคุ้นเคยหรือเป็นมิตรกับตำรวจเราเท่าไรการทำงานก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น


ผมยังแนะนำตำรวจฝึกงานทั้ง ๔ คนให้ทราบด้วยว่าการปฏิบัติตัวต่อพี่น้องจะต้องกระทำด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นมิตรและจริงใจไม่ว่าตำรวจจะมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรก็ตามนั่นก็คือสิ่งภายในของตำรวจเราแต่จะนำสิ่งที่มีหรือเป็นอยู่นั้นไปใช้กับพี่น้องเหมือนกับการปกครองบังคับบัญชาในวงการตำรวจไม่ได้เป็นอันขาด พี่น้องทุกคนมีความสำคัญยิ่งสำหรับตำรวจ หากตำรวจคนใดสามารถกุมหัวใจของพี่น้องไว้ได้นั่นแสดงว่าการทำงานของตำรวจคนนั้นประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งประการต่อมาก็คือให้ยึดพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" ไว้เป็นหลักปฏิบัติประจำใจและต้องใช้เรื่องนี้ไปตลอดช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าตอนนั้นจะยังเป็นตำรวจอยู่หรือไม่ก็ตาม

ผมกับตำรวจฝึกงานทั้ง ๔ คนพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อไป

ขอบคุณพี่น้องที่รักของผมทุกคนนะครับ

วิสสาส ปรมา ญาติ
<< ภาพประกอบ (๗๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น