วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

รูปแบบรายการ "ตำรวจเมืองพานพบประชาชน" (๕ กันยายน ๒๕๕๓)

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ

เมื่อเช้าผมได้นำเสนอเรื่องราวของการดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนของตำรวจ สภ.พานซึ่งจะใช้ชื่อรายการว่า "ตำรวจเมืองพานพบประชาชน" ที่ผมจะเป็นผู้จัดเองทางวิทยุชุมชนเพื่อท้องถิ่น ศิขรินจอมแว่ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๘ MHz. ให้ท่านได้รับทราบเบื้องต้นไปส่วนหนึ่งแล้ว เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพของรายการนี้ว่าเป็นอย่างไรผมจึงขอนำเสนอรูปแบบรายการเพิ่มเติมให้ทราบอีกส่วนหนึ่งดังนี้ครับ


๑. ระยะเวลาในการดำเนินรายการประมาณ ๕๐ นาทีต่อ ๑ ครั้ง
๒. ในแต่ละครั้งนั้นผมจะแบ่งรายการออกเป็น ๔ ช่วงใช้เวลาช่วงละประมาณ ๑๐-๑๒ นาทีดังนี้
* ช่วงที่ ๑ เข้ารายการโดยใช้เพลงมาร์ชตำรวจ จากนั้นจะพูดคุยทักทายกับผู้่ฟังด้วยเรื่องทั่วๆ ไปซึ่งเป็นที่น่าสนใจของผู้ฟัง
* ช่วงที่ ๒ นำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือข้อคิืดเห็น ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนที่ตำรวจของเราได้รับมาในรอบสัปดาห์รวมทั้งตอบปัญหาหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น
* ช่วงที่ ๓ แนะนำความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ให้ผู้ฟังรับทราบ เช่น การป้องกันอาชญากรรม,ปัญหายาเสพติด,การจราจร หรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น
* ช่วงที่ ๔ รายงานผลการปฏิบัติืของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
๓. เมื่อจบแต่ละช่วงแล้วจะนำเสนอผลงานเพลงที่ผู้่ฟังแนะนำมา ๑ เพลง

และเพื่อให้เห็นรูปแบบการดำเนินรายการที่ผมเคยจัดเมื่อครั้งก่อนนี้จึงขอนำข้อมูลและภาพประกอบส่วนหนึ่งมารายงานให้ทราบดังปรากฏด้านล่างเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๒ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๒.๐๕-๑๓.๐๐ น. ได้ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเพื่อท้องถิ่น "ศิขรินจอมแว่" F.M.๑๐๘ MHz. ในรายการ "ตำรวจเมืองพานพบประชาชน" โดยวันนี้ได้นำเสนอสาระน่ารู้และสิ่งที่น่าสนใจดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับตำรวจ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๒
๓. รายงานข้อมูลและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๒๒
๔. รายงานสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๒๒
๕. รายงานสถิติคดีอาญาและอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๒๒
๖. แจ้งการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาประจำปี ๒๕๒๒ พร้อมทั้งเชิญชวนสายตรวจอาสาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
๗. แจ้งเตือนและวิธีการสังเกตธนบัตรปลอม

หวังเป็นอย่างยิ่งรายการ "ตำรวจเมืองพานพบประชาชน" คงจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องคนฟังอยู่บ้างตามสมควร สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพานสามารถเ้ปิดรับฟังรายการนี้รวมถึงรายการอื่นๆ ของสถานีทาง Internet ในชื่อ http://www.siamlocalnews.com/cr108/

รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

สวัสดีครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น