วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

การแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตำรวจฝึกงานช่วงเย็น (๒๗ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.ผมนำตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ สภ.พาน ๔ คนออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในตลาดเทศบาลเมืองพานเพื่อให้น้องๆ เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจว่าเมื่อตนเองมีหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ตรงนี้แล้วจะต้องปฏิบัติ,พูดจา,ทักทาย,แนะนำหรือหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ต่อมาเวลาประมาณ ๑๕.๕๕ น.ได้แนะนำวิธีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานซึ่งมีพี่น้องประชาชนพลุกพล่านและเห็นการปฏิบ้ติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนนี้ผมได้แนะนำให้น้องๆ ทั้ง ๔ คนทราบสรุปได้ดังนี้
๑. การประชุมหรือปล่อยแถวสายตรวจไม่จำเป็นจะต้องกระทำเฉพาะในส่วนสถานีตำรวจเท่านั้น
๒. ก่อนการประชุมนั้นหัวหน้าสายตรวจและเจ้าหน้าที่สายตรวจผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรบ้าง
๓. การตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่มีอย่างไร
๔. การชี้แจงภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทำอย่างไร
๕. หลังจากหัวหน้าสายตรวจชี้แจงภารกิจและแจ้งออกปฏิบัติหน้าที่แล้วหากน้องๆ เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจจะต้องทำอย่างไรบ้าง
๖. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนั้นแล้วจะต้องทำอย่างไร
เสร็จแล้วนำน้องๆ ทั้ง ๔ คนไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศิริมาตย์เทวีซึ่งอยู่ห่างจาก สภ.พานไปทางทิศเหนือประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยในส่วนนี้ผมได้แนะนำว่าในเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงหากน้องๆ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำหน้าที่แบบนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร,วิธีการพูดจา,ทักทายกับคณะครูและเด็กๆ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มารับจะต้องทำอย่างไรบ้าง เป็นต้นการฝึกในวันนี้น้องๆ ทั้ง ๔ คนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและรับปากกับผมว่าจะนำความรู้ความความเข้าใจที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ"พี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักของตำรวจไทยทุกคน"

<< ภาพประกอบ (๖๖ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น