วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

แนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใหม่ของ สภ.พาน (๖ กันยายน ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบอีกเรื่อง ๑ นั่นก็คือตอนนี้ สภ.พานที่ผมทำงานอยู่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงซึ่งจบใหม่มาบรรจุรับราชการเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน เธอชื่อ ส.ต.ต.หญิงวาสนา เฉลียวกิจศิริกุล ซึ่ง สภ.พานมอบหมายให้เธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับ ส.ต.ต.หญิงวาสนาฯ มาบรรจุรับราชการที่ สภ.พานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในนามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทุกคนขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยความยินดียิ่งและก็หวังว่าจะช่วยกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไปยินดีต้อนฮับเน้อครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น