วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจด้านทฤษฎี (๒๗ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผมได้ให้คำแนะนำและสอนน้องๆ ตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสายตรวจรวมถึงส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้วดังส่วนหนึ่งของประมวลภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น