วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๓)
ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนคนหนึ่งพึงมีเพื่อพี่น้องประชาชนที่รักยิ่งของผม

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ผมมีสิ่งนี้ ผมเข้าใจว่าที่ผมได้สิ่งนี้มานั้นไม่ใช่เพราะความสามารถของ
ผมเพียงลำพัง แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพี่น้องล้วนมีส่วนสำคัญยิ่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น