วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

เป็นพิธีกรโครงการ "๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน" (๑๓ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.ผมเดินทางไปเป็นวิทยากรในพิธีเปิดโครงการ "๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน" ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยโครงการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ , เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย , คณะกรรมการ กต.ตร.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและสถานีตำรวจในสังกัด , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , สำนักงานพุทธศาสนา , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

พิธีในวันนี้ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยพระอาจารย์เอกชัย สิริปัญโญ,หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนผู้จัดทำโครงการและหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายประมาณ ๑๐๐ คนสำหรับลำดับพิธีการครั้งนี้มีดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. * ข้าราชการตำรวจและผู้รับเชิญพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. * พิธีกรซึ่งประกอบด้วยผม , คุณไก่ สมพล และคุณตุ๊ยตุ่ย ชี้แจงลำดับพิธีการ
เวลา ๑๐.๐๐ น.
* ประธานในพิธีพร้อมพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรายทุกคนเข้าประจำที่นั่ง
* เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี
* พ.ต.ท.วุฒิชัย ฉวีวัฒน์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
* รอง ผบก.ภ.จว.เชียงรายจำนวน ๔ คนอัญเชิญพระบรมราโชวาท ๔ องค์ซึ่งใช้ประกอบในโครงการซึ่งมีดังนี้ (รายละเอียดของพระบรมราโชวาทกรุณาคลิกที่นี่)


* ผบก.ภ.จว.เชียงราย กล่าวถึงแนวคิดในการจัดทำโครงการ
* พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เทศนาเรื่องการทำความดีเพื่อในหลวงและมอบเข็มเชิดชูความดีให้กับ ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อมมอบพระบรมราโชวาทจำนวน ๔ องค์ให้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย
* ประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมราโชวาทและบันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าสถานีตำรวจที่เข้าร่วมพิธี
* สื่อมวลชนรับมอบของที่ระลึกจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ
* ประธานมอบของที่ระลึกให้พิธีกรเสร็จแล้วเป็นพิธีแถลงข่าวและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน
* เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. คณะสื่อมวลชนและแขกรับเชิญเดินทางไป ณ ตู้ยามแม่กก อ.เมืองเชียงราย และตู้ยามกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน เพื่อเริ่มต้นในการแจกจ่ายพระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมราโชวาทและบันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณฯ ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านจุดตรวจภาพด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่พิธีกรของผมคู่กับคุณไก่ สมพล และคุณตุ๊ยตุ่ยรายละเอียดของโครงการนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

<< ภาพประกอบ (๔๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น