วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๐ กันยายน ๒๕๕๓)

เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ของวันนี้ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าอาคารที่ทำการ สภ.พานตามระเบียบการปฏิบัติที่กำหนดให้ สวป.หรือนายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจจะต้องประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สายตรวจอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งการประชุมชี้แจงภารกิจวันนี้ได้แจ้งแนวคิดและหลักปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ไว้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
อนึ่ง ในการประชุมวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่จำนวน ๔ คนซึ่งมาฝึกหัดปฏิบัติราชการที่ สภ.พานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง ๔ คนประกอบด้วย (ภาพจากซ้ายไปขวา)
๑. ส.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุวรรณโณ
๒. ส.ต.ต.เทอดศักดิ์ ใจเที่ยง
๓. ส.ต.ต.พีระพงษ์ อุปจักร์
๔. ส.ต.ต.ปรีชาชัย ธรรมอนุสรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น