วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

ทดสอบความรู้ความเข้าใจตำรวจฝึกงาน (๒๙ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.ผมได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจการฝึกหัดปฏิบัติราชการสายงานป้อ งกันปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาฝึกงานที่ สภ.พานซึ่งประกอบด้วย
๑. ส.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุวรรณโณ
๒. ส.ต.ต.เทอดศักดิ์ ใจเที่ยง
๓. ส.ต.ต.พีระพงษ์ อุปจักร์
๔. ส.ต.ต.ปรีชาชัย ธรรมอนุสรณ์
ที่ห้องประชุม สภ.พานชั้น ๓ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกหัดปฏิบัติราชการตามที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ กำหนดแล้ว


ภาพด้านล่างเป็นช่วงที่ผมชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องแบบทดสอบจากนั้นทำแบบทดสอบโดยให้เวลาทำข้อสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาทีหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้วผมเฉลยข้อสอบพร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติหลังจากจบไปทำงานแล้วให้น้องๆ ทั้ง ๔ คนน้องๆ ทั้ง ๔ คนกล่าวขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเดินทางไปยังต้นสังกัดผมนำน้องๆ ทั้ง ๔ คนไปพบ พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน เพื่อรับฟังโอวาทและคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ราชการน้องๆ ทั้ง ๔ คนเดินทางไปลาและกล่าวขอบคุณพี่ๆ ตำรวจ สภ.พานสำหรับผลการสอบในวันนี้ผลปรากฏว่าน้องๆ ทั้ง ๔ คนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง

รายละเอียดของแบบทดสอบที่ใช้สอบในวันนี้กรุณาคลิกที่นี่

<< ภาพประกอบ (๙๖ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น