วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สภ.พาน (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเรื่้องเรื่อง ๑ มารายงานให้ทราบครับนั่นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ๑๑๑๗.๓๕/๓๐๐๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสรุปได้ว่าตามที่ได้เกิดอุทุกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อรับบริจาคสิ่งของและส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัียจึงให้หน่วยงานต่างๆ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นเพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ จากพี่น้องผู้มีัจิตศรัทธาและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้



เกี่ยวกับเรื่องนี้ สภ.พานได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคฯ ขึ้น ณ ที่ทำการตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ท่านใดที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอเชิญได้ตลอดเวลาครับ

ขอบคุณครับ


<< ด.ต.เอกชัย ปั๋นเกี๋ยง : ภาพ >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น