วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมที่ห้องทำงาน ผกก.สภ.พาน เพื่อร่วมพิจารณาและปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติในการตั้่งจุดตรวจ จุดสกัดและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคัึบบัญชาระดับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ประกอบด้วย
๑. ผกก.สภ.พาน
๒. พ.ต.ท.ธนยศ จุฑารัตน์ รอง ผกก.สส.
๓. พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.
๔. พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์ สว.สส.การประุชุมครั้งนี้ได้กำหนดแผนงาน โครงการ วิธีการปฏิบัติ รูปแบบการดำเนินการและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาต่อไป

เลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

<< รายละเอียดในการประชุมขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผย >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น