วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.และ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจได้นำเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.เคารพธงชาติ,กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี จากนั้นได้ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี

ภารกิจที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติสรุปได้ดังนี้
๑. ให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของสังคมและความอุ่นใจแก่พี่น้อง
๒. ขอบคุณเจ้าหน้าที่สายตรวจที่มีผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมคดียาเสพติดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
๓. การปฏิบัติให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ทุกครั้งและพร้อมเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๔. ช่วงเวลาและสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและล่อแหลมต่อการกระทำผิดของคนร้าย เช่น ตลาดสด,ร้านค้าทอง/อัญมณี,ธนาคาร ฯ ให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษ
๕. ให้นำทฤษฎีปรากฏกายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖. การปฏิบัติให้แจ้งศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานรวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชากรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
๗. หากพบการกระทำผิดหรือสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

เจ้าหน้าที่ืรับทราบ

<< ภาพประกอบ (๑๕ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น