วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น,ตรวจหน่วยบริการฯตำบลม่วงคำ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนรวม ๘ คนร่วมกันตั้่งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ ตามแผนการตรวจประจำวันเพื่อสกัดกั้น,จับกุมการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ที่จะผ่านหรือปรากฏขึ้น โดยการตั้งจุดตรวจนั้นพวกเราปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ
ยวดยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจครั้งนี้ในช่วงแรกมีไม่มากนัก แต่หลังจากประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้อง สามารถระบายการจราจรรวมถึงการค้นยานพาหนะและบุคคลที่ต้องสงสัยได้โดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ พี่น้องทุกคนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่ง
การตั้งจุดตรวจของผมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

อนึ่ง หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นของเรานั้นเป็นจุดตรวจหลักของ สภ.พานซึ่งเป็นจุดตรวจแรกเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตจังหวัดเชียงรายบริเวณด้านอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และเป็นจุดสุดท้ายของจังหวัดเชียงรายเมื่อท่านจะเดินทางไปจังหวัดพะเยา

จุดตรวจของเรามีกล้อง CCTV จำนวน ๓ ตัวสามารถบันทึกข้อมูลได้ ๑๐ วัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แม่เย็นครับถัดมาเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำพบ ด.ต.ปรเมษฐ์ มณีน้อย และ ด.ต.สุรชัย ทิพย์แสนคำ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ


การตรวจครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติเมื่อครั้งประชุมเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่สั่งการหรือมติที่ประชุมหรือไม่ เพียงไม่ การดำเนินการมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร เป็นต้น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ประชุมเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและการปฏิบัติจะต้องอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงด้วย เช่น ข้ิอมูลท้องถิ่น,ข้อมูลอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งผมได้แนะนำวิธีดำเนินการบางส่วนแก่เจ้าหน้าที่ไว้ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยแล้ว

<< ภาพประกอบ (๑๐๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น