วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ให้สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๕ โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจำนวน ๕ คนได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปรายงานต่ออาจารย์ผู้่สอนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้นำเสนอในเรื่องนี้
ก่อนทำการสัมภาษณ์นักเรียนได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการนำเสนอข่าวทั่วๆ ไป เช่น

การแนะนำสถานที่ที่จะสัมภาษณ์การรายงานข้อมูลรายละเอียดของหัวข้อวิชาโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้เป็นการเฉพาะจากนั้นนักเรียนกลุ่มทำการสัมภาษณ์ผมที่ห้องทำงานตามหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว
ระหว่างการสัมภาษณ์การดำเนินการเรื่องนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น