วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยามประจำสถานี (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ เวลาประมาณ ๒๑.$๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยามประจำสถานีพบ ด.ต.องอาจ ดวงพัตรา และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่นอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นสมุดควบคุมผู้ต้องหา,สมุดจัดเลี้ยงผู้ต้องหา ฯ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้เรียบร้อย สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันในส่วนของห้องควบคุมผู้ต้องหาคืนนี้ไม่มีผู้ใดถูกควบคุมตัวอยู่ห้องควบคุมอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียบอยู่ภายใน ซึ่งผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ยามประจำสถานีปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นสำคัญ และหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รีบรายงานให้ทราบทันทีเจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น