วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เวลาประมาณ ๑๘.๑๐ น.ของวันนี้ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ำตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตามวงรอบการตรวจพบ ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน กับพวกรวม ๔ คน อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ


การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้ติดตามการปฏิบัติที่แจ้งและสั่งการไว้ในการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.ของวันนี้้ควบคู่ไปด้วยพบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการฯแห่งนี้จัดทำไว้ได้ดีแล้ว แต่ก็ได้กำชับให้ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้ัวนหรือขาดตกบกพร่องให้เรียบร้อยและได้ผลสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสต่อไปในส่วนของภารกิจและแนวคิดที่มอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจครั้งนี้นั้นสรุปได้ดังนี้
๑. หน่วยบริการฯแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างแก่หน่วยบริการฯอื่นๆ ได้ในหลายประการขอให้รักษาความดีงามและแบบอย่างเช่นนี้ไว้ตลอดไป
๒. การทำงานในหน้าที่ของตำรวจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ยามหรือหน่วยบริการ ประชาชนอย่างหนึ่งก็คือการออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบจากพี่น้องประชาชน จึงขอให้ใช้เวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนด้วย
๓. ให้ถือหลักการที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เพราะหากตำรวจเราสามารถคุ้นเคยหรือเข้ากับพี่น้องประชาชนได้แล้วจะมีอีก หลายๆ อย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ๔. การเป็นตำรวจจะทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ หากเรามีพี่น้องอยู่ในใจของเรามากเท่าไรความสำเร็จในงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
๕. พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทยิ่งของตำรวจ เพราะฉะนั้นตำรวจเราจะห่างเหินจากการพบปะเยี่ยมเยียนไม่ได้ ต้องหาเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ
๖. ไม่ว่ายศตำแหน่งของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงส่วนภายในปลีกย่อยของตำรวจ จะต้องถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนใหญ่และสำคัญกว่าตำรวจเราเสมอ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น