วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,ความปลอดภัยด้านจราจรและร่วมในพิธีแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นฯ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,อำนวยความสะดวกการปลอดภัยด้านการจราจรและร่วมในพิธีการแข่งขันกีฬาท้องที่-ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข อำเภอพาน โดยมีัเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมพิธีการแข่งขันเป็นพี่น้องประชาชนและนักกีฬาจากตำบลต่างๆ ทั้งหมดของอำเภอพาน ๑๕ ตำบลซึ่งประกอบไปด้วยตำบลเมืองพาน,ธารทอง,ทรายขาว,เจริญเมือง,สันกลาง,ป่าหุ่ง,ม่วงคำ,แม่เย็น,ทานตะวัน,หัวง้ม,ดอยงาม,เวียงห้าว,สันติสุข,สันมะเค็ด,แม่อ้อ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

พิธีในวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.ตั้งขบวนพาเหรดบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเมื่อพร้อมแล้วนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามโรงเรียน

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีเปิดการแข่งขันโดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเสร็จแล้วเป็นการแสดงและแข่งขันกีฬาตามที่กำหนดไว้ในส่วนของผมนอกจากจะทำหน้าที่ที่พูดข้างต้นแล้วยังได้รับเชิญให้ทำหน้าที่มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ ฯโฆษกและผู้พากษ์การแข่งขันอีกส่วนหนึ่งด้วยภาพส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาการพบปะเยี่ยมเยียนทักทายพี่น้องและนักกีฬาของผม<< ภาพประกอบทั้งหมด (๑๘๒ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น