วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำพบ ด.ต.สุรชัย ทิพย์แสนคำ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลท้องถิ่้น บันทึกรายงานผลการปฏิบัติประจำวัน สมุดรายงานประจำวัน สมุดการรับแจ้งเหตุเบื้องต้น ฯ เจ้าหน้าที่ทำไว้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
สำหรับแนวคิดและภารกิจที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้สถานีตำรวจตำรวจและอาจจะมีความสำคัญมากกว่าด้วยก็ได้เพราะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนจะต้องพบหรือสัมผัส ติดต่อ ขอความช่วยเหลือ ความร่วมมือเป็นจุดแรก จึงขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยถือว่านี่คือหน่วยงานตำรวจที่สำคัญยิ่ง
๒. การปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนนอกจากจะต้องให้การบริการพี่น้องอย่างเข้มแข็งแล้วจะต้องออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขให้พี่น้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๓. การออกตรวจตราดูแลความความปลอดภัยตามข้อ ๒. นั้นอย่าลืมในเรื่องการให้คำแนะนำในการป้องกันเบื้องต้นแก่พี่น้องที่พบเห็นว่าเสี่ยงต่อการถูกกระทำผิดด้วย เพราะนอกจากจะทำให้พี่น้องมีความปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีระหว่างตำรวจกับพี่น้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
๔. การปฏิบัติขอให้มีหลักฐานไว้ด้วยทุกครั้ง เช่นอาจจะเป็นในเรื่องการของการบันทึกข้อมูลในสมุดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือรายงานไปยังศูนย์วิทยุ สภ.พานก็ได้เพราะอาจจะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในภายหลัง
๕. ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจึงขอให้ทุกคนช่วยกันรวบรวมและบันทึกรวมถึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบสุขหรือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน


เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น