วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นร่วมกับเจ้าหน้า่ีที่ตำรวจประจำหน่วยฯ ตามแผนการปฏิบัติประจำวันพบ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.กับพวกรวม ๔ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่
หน่วยบริการประชาชนแห่งนี้นอกจากจะเป็นจุดหลักในการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ แล้วยังเป็นจุดให้บริการพี่น้องประชาชนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการห้องน้ำ,ห้องสุขา,ที่พักผ่อน,ที่รอรถยนต์โดยสารประจำทาง,การรับแจ้งเหตุเบื้องต้น เป็นต้นต่อมาเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.พวกเราตั้้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ


พวกเราตั้งจุดตรวจจนถึงเ้วลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.และอีกครู่หนึ่งมีขบวนของคณะปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางผ่านพื้นที่ซึ่งผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการฯ นำรถยนต์ไปรับที่เขตติดต่ออำเภอแม่ลาว-พานและส่งเข้าเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของพะเยามารับช่วงนำขบวนต่อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น