วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนสายเหนือ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม) สายเหนือดังนี้

หน่วยบริการประชาชนตำบลธารทอง พบ จ.ส.ต.วสันต์ ชุมภูเทพ อยู่ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว พบ ด.ต.ฉลองชัย ปาสำลีั และ ด.ต.พยุงศักดิ์ สุขใสบูลย์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่


หน่่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง พบ ด.ต.เฉลิมชัย วิรัชลาภ อยู่ปฏิบัติหน้าที่


การตรวจการปฏิบัติครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดแก่เจ้าหน้าที่ไว้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

"ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่หน่วยใดมีข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอนและเป็นปัจจุบันจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อมูลท้องถิ่น,ข้อมูลผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นต้น จึงกำชับให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประการต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนั้นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียงตำบลเดียวซึ่งก็ไม่กว้างขวางนักเมื่อเทียบกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีความกระตือรือล้นต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องให้การบริการและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสร้าง ความเป็นมิตรรวมไปถึงการได้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทำหน้าที่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์และดีที่สุด

ประการสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบในครั้งนี้ก็คืออย่าลืมว่าสถานีตำรวจนั้นคือหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามก็คือส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ณ จุดนี้จะต้องนำไปคิดทบทวนเรื่องการกระทำว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ตำรวจของเรานั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น