วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่าน จุดตรวจ และจุดสกัดของตำรวจ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่าน พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รายงานตัวครับ

วันนี้วันอาทิตย์แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๓ ปี ช่วงสุดท้ายของเดือนที่ ๑๑ แห่งปีนี้ซึ่งหลายท่านคงได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนกับครอบครัวหรือเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในวันหยุดวันนี้ ก็ขอให้ใช้วันนี้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก

พูดถึงเรื่องการเดินทางไปตามที่ต่างๆ นั้นหลายท่านคงจะมีโอกาสพบปะเจอะเจอการตั้งจุดตรวจหรือด่านตรวจของตำรวจเราอยู่บ้าง ซึ่งก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เคยสอบถามผมไปเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ว่ามีอย่างไร ผมเองก็เคยนำเรื่องราวแจ้งให้ทราบแล้วแต่เป็นการสรุปข้อมูลในเรื่องนี้เท่านั้น


เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในวันหยุดวันนี้ผมจึงขออนุญาตนำหนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมตำรวจ(ในขณะนั้น) แจ้งแนวทางการปฏิบัติไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจและจุดสกัดว่ามีหรือจะต้องทำอย่างไรบ้างตามหนังสือกรมตำรวจที่ ๐๖๒๖.๒๓/๓๗๗๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งใช้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเรื่องนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ขอบคุณครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น