วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าทีั่ยามประจำสถานี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๒๒.๕๕ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยามประจำสถานีพบ ด.ต.ณรงค์เดช สันติืวงค์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติสำหรับวันนี้ในห้องควบคุมผู้ต้องหามีผู้่ต้องหา ๑ คนเพศชาย ถูกจับกุมในข้อกล่าวหาพยายามฆ่า ห้องควบคุมฯ ของเรามั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบีัยบอยู่ภายในได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นสำคัญ หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นให้รีบรายงานให้ทราบทันที

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น