วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การพบปะเยี่ยมเยียนนั้นนอกจากจะเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วผมยังได้นำข้อมูลและสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์แจ้งแก่พี่น้องรวมถึงการแนะนำวิธีการป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้น,การจราจรและยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งด้วยดังประมวลภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น