วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนที่ห้องทำงาน พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน ในการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนแบ่งงานออกเป็น ๔ ด้านประกอบด้วย
๑. ด้านการบริหารและบริการทั่วไป
๒. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
๓. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
โดยแต่ละด้านมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของผมนั้นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.

<< กิจกรรมวันนี้ไม่มีภาพประกอบครับ >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น