วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนแจ้งภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๒. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ
๓. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์
อีก ๑ คนคือ ด.ต.นิพนธ์ ฟูแสง อยู่ระหว่างการลา
สำหรับภารกิจที่ชี้แจงและมอบหมายให้ัเจ้าหน้าที่ผลัดนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น