วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๒๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว พบ ด.ต.วิทวัส เคลือบหิรัญ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติืการตรวจครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติเมื่อครั้งประชุมเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่สั่งการหรือมติที่ประชุมหรือไม่ เพียงไม่ การดำเนินการมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร เป็นต้น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ประชุมเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและการปฏิบัติจะต้องอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงด้วย เช่น ข้ิอมูลท้องถิ่น,ข้อมูลอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งผมได้แนะนำวิธีดำเนินการบางส่วนแก่เจ้าหน้าที่ไว้ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยแล้วสำหรับข้อสั่งการที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลทานตะวันเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกา่ยน ๒๕๕๓เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น