วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตลาดเทศบาลตำบลเมืองพาน (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแเต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้นอกจากเป็นการพูดคุยทักทายกันตามปกติแล้วยังได้ ให้คำแนะนำบางอย่างแก่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นการจอดยานพาหนะที่ถูกวิธี,การ ป้องกันตนเองเบื้องต้นในเรื่องการประทุษร้ายต่อทรัพย์,อัคคีภัย ฯ รวมถึงการนำเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องที่เกิดขึ้น ในแวดวงโรงพัก สภ.พานในช่วงที่ผ่านมาและการแจ้งข่าวสารข้อมูลการกระทำผิดที่พี่น้องทราบแก่ เจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ อีกส่วนหนึ่งด้วย
ผมออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องจนถึงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไป

<< ภาพประกอบ (๖๐ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น