วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.และผลัดที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนั้นเพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผลัดเก่ารายงานผลการปฏิบัติและการที่จะดำเนินการต่อไปให้สายตรวจผลัดใหม่นำไปดำเนินการบริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานซึ่งมีพี่น้องประชาชนพลุกพล่านและเห็นการปฏิบัติของตำรวจเราได้เป็นอย่างดี

สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดใหม่นำไปดำเนินการมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น