วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.และผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานซึ่งมีพี่น้องประชาชนพลุกพล่านและเห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดีตามนโยบายการสร้างอุ่้นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยก่อนแจ้งภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดีในส่วนของภารกิจที่ชี้่แจงและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราในเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ ที่จะถึงตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. มาตรการช่วงเทศกาลลอยกระทง ได้นำเสนอประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน

๑. ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ควรต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรตามมาตรการ ๓ม. ๒ข. ๑ร. ๑ย. อย่างเคร่งครัด (หมวกนิรภัย,มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย,เมาสุรา,ไม่มีใบอนุญาตขับขี่,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย,ขับรถเร็ว,ขับรถย้อนศร) โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก
๒. ผู้เดินเท้าควรข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย หรือทางข้าม หรือที่ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ความสะดวก

ประชาชนทั่วไป

๑. ห้ามจุดดอกไม้เพลิง หรือเล่นลูกปา หรือขว้างสายรุ้งโดยเด็ดขาด และให้งดเว้นการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดที่มีขนาดใหญ่ เพราะนอกจากเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแล้ว อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมได้
๒.ร้านค้าดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ทำการค้าหรือจำหน่ายได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงตามแบบ ป.๕ และจะต้องค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงได้เฉพาะภายในเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ของแต่ละวันเท่านั้น
๓. การปล่อยโคมลอย / โคมไฟ ต้องระมัดระวังในการปล่อย โดยเฉพาะเวลาการเดินทางของอากาศยาน(เครื่องบิน) ในห้วงระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทุกวัน
๔. ประชาชนที่ไปลอยกระทงหรือเที่ยวงาน ไม่ควรดื่มสุราจนมึนเมาไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะประสบอุบัติเหตุได้โดยง่าย
๕. ให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์ และไม่ควรประดับของมีค่าในวันดังกล่าว
๖. อย่าเบียดเสียดยัดเยียดกันบนแพหรือท่าเทียบเรือ เพราะอาจจะทำให้พลิกคว่ำเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้
๘. ควรไปลอยกระทงยังสถานที่ ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลให้ความปลอดภัย
๙. ผู้ปกครองควรกำชับเด็กให้ระมัดระวังผู้ที่จะหลอกลวงไปในทางมิชอบ และไม่ควรให้เด็กประดับของมีค่าหรือไปท่องเที่ยวตามลำพัง
๑๐. ผู้ปกครองควรจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กเพื่อสะดวกในการติดตามผู้ปกครองหรือนำเด็กไปส่งผู้ปกครองในกรณีเด็กพลัดหลง

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจภูธรทุกท้องที่ในจังหวัดชียงรายวางมาตรการในการให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนในวันดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งแล้ว

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น