วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้่ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานประมาณ ๕๐ คนปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลรักษาความปลอดภัยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนนครวิทยาคม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน โดยภารกิจของเราครั้งนี้สรุปได้ดังนี้

เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.ผมตรวจสอบยอดกำลังพลตำรวจ สภ.พานที่จะไปปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงภารกิจให้ทราบบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี สภ.พาน จากนั้นเดินทางไปเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราส่วนหนึ่งซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อม ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลสันมะเค็ดสามารถเรียกใช้กำลังได้ทันทีเมื่อมีคำสั่งซึ่งกำลังที่ปฏิบัติหน้า่ที่นั้นนอกจากมีตำรวจของ สภ.พานและ สภ.แม่อ้อแล้วยังมีกำลังจากสมาชิกอาสาสมัครอำเภอพานและเจ้าหน้าที่สายตรวจอาสา,อ.ป.พ.ร.อีกส่วนหนึ่งด้วยกำลังอีกส่วนหนึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ดซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนนครวิทยาคมจุดหมายที่รัฐมนตรีฯ และคณะจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ด้านล่างนี้คืิอโรงเรียนนครวิทยาคมภายในหอประชุมโรงเรียนซึ่งมีพี่น้องประชาชนประมาณ ๒,๐๐๐ คนเวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น. รัฐมนตรีฯและคณะเ้ดินทางถึงที่หมายนายอำเภอพานและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯและคณะปฏิบัติภารกิจ ณ ที่หมายจนถึงเวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น.จึงเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพวกเราเดินทางกลับที่ตั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อย<< ประมวลภาพประกอบทั้งหมด (๑๔๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น