วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เข้าร่วมประชุมที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ผมเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ห้องประุชุมดุรงควิบูลย์ (กองบังคับการ) ตำรวจภูธรจัุงหวัดเชียงรายตามที่ พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการ

ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบด้วย
๑. พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ฯ ประธาน
๒. พนักงานสอบสวน (สบ ๔) ภ.จว.เชียงราย
๓. รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย
๔. สารวัตรกลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.เชียงราย
๕. สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย ทุกแผนกงาน

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการ ๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีประโยชน์แจก จ่ายแก่ประชาชนและตำรวจของเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตซึ่งได้เริ่มเปิดโครงการและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนต่อไปของโครงการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้กำหนดพิธีมอบ เข็มเชิดชูความดีและภาพกระแสพระราชดำรัสให้เก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบทความถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ ภ.จว.เชียงราย ในเวลา ๑๑.๐๐ น.ในการประชุมนั้นที่ประชุมได้กำหนดและมอบหมายหน้าที่ในวันมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ แก่บุคคลต่างๆ ไว้แล้ว โดยในส่วนของผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรของงานนี้ครับ

เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๔๐ น.

อนึ่ง ในวันเปิดโครงการนี้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ผมได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานคู่กับคุณไก่ สมพล และคุณตุ๊ยตุ่ย ดารานักแสดงชื่อแสดงด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น