วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการพี่น้องประชาชนตลาดนัดคลองถม (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์เดินทางไปตรวจตราดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องที่ตลาดนัดใกล้หกแยกอำเภอพานตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อนความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องประชา่ชนไปให้และใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สายตรวจของเราจึงต้องเข้าไปดูแลและปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ดังส่วนหนึ่งของประมวลภาพผมอยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่จนถึงเวลาประมาณ ๑๙.๔๕ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อไป ขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น